Toplam bütçesi yaklaşık 400.000.000 USD olarak ön görülen, 135.000 m2 arazi üzerinde ve toplam kapalı inşaat alanı yaklaşık 300.000 m2 olacak şekilde projelendirilen, bünyesinde farklı kullanımlara hizmet çok sayıda yapıyı içeren üniversite kampüsünün 1. Faz Uygulama İşleri tamamlanmıştır. 1. Faz Uygulama İşleri kapsamında 36.000m2 kapalı inşaat alanına sahip eğitim binasının inşaatı, dekorasyonu ve tefrişi ile tüm kampüsü içerecek şekilde altyapı, çevre düzenleme ve peyzaj işleri anahtar teslim anlaşma şartları çerçevesinde tamamlanmıştır.

  • Sözleşme Adı :AUK AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ – 1.FAZ
  • Proje Yeri :DOHUK/IRAK
  • Sözleşme Periyodu :2013 – 2016
  • Sözleşme Değeri :75.000.000 USD
  • İnşaat Alanı :36.000 m2
  • İşveren :KURDISTAN AMERIKAN UNIVERSITESI MÜTEVELLİ HEYETİ
Next Project:
 Previous Project: