KÜRK İNŞAAT 1981 yılında Türkiye-Mersin’de Mehmet N. Kürk tarafından kurulmuştur. 1981- 2001 yılları arasında yurtiçinde gerçekleştirdiği 1000’den fazla konut inşaatının yansıra, alışveriş merkezi, iş merkezi ve petrol istasyonu gibi çeşitli pek çok projeye de gerek doğrudan şirket olarak, gerekse iştirakleri vasıtası ile imza atmıştır. Firma, 2001 yılından itibaren özellikle Irak’ta faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu süreçte 5 yıldızlı oteller, alışveriş merkezleri, ofis kuleleri, kurumsal ve resmi yapı kompleksleri, eğitim kampüsleri, villa ve rezidanslar gibi pek çok farklı ve prestijli projede uluslararası standartlarda verdiği hizmet ile bölgenin önde gelen inşaat şirketleri arasında yerini almıştır.
KÜRK İNŞAAT, kuruluşundan itibaren inşaat sektöründe sürdürdüğü faaliyetlerinin yanı sıra zaman içerisinde gelişen girişimci yapısı, çeşitliliğe ve tamamlayıcılığa verdiği önem ve teknolojiye yaptığı yatırımlar ile ENERJİ, GAYRİMENKUL, TURİZM ve TİCARET sektörlerinde de varlığını ortaya koymuştur. Kürk İnşaat faaliyet göstermekte olduğu sektörler kapsamında her türlü altyapı ve üstyapı inşaat ve taahhüt işlerinin gerçekleştirilmesi; , zirai tesis, turizm tesisi, enerji tesisi, petrol ve endüstri tesisleri kurulması ve işletilmesi; gayrimenkullerin inşası, alımı, satımı ve kiralanması ve de her nam malzemenin tedarikinin, ithalat ve ihracatının yapılması alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.
KÜRK İNŞAAT, doğrudan kendisi veya iştirakleri olan Kürk Gayrimenkul Yatırım Ve Turizm A.Ş. ve Kurmick İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş firmaları ve çözüm ortağı olduğu çeşitli başka firmalarla beraber, faaliyet göstermekte olduğu tüm sektörlerde üstün uzmanlık anlayışıyla tamamladığı her projenin yaşamı daha iyiye götürmesini hedefleyerek çalışmaktadır. Kürk İnşaat, merkezinde insanın yer aldığı projelere imza atarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edecektir.
 1. Bina, yol, petrol istasyonu, petrol depolama tesisi, petrol boru hattı, köprü, tünel, liman, baraj, kanalizasyon, elektrik santrali, trafo binası ile yeraltı-yer üstü ve sualtı dolgu ve boşaltmaya ilişkin her türlü inşaat ve taahhüt işlerini üstlenmek.
 2. İnşaat işleriyle ilişkili her türlü altyapı ve üst yapı işleri ile petrol alt yapısı ve üst yapısı için açılan ihalelere katılmak.
 3. Gerek özel, gerek tüzel, gerekse resmi kurum ya da kuruluşların malzeme tedariki için yurt içinde veya yurt dışında açtıkları ihalelere katılmak ve ihaleleri alınca gereklerini yerine getirmek.
 4. Turizm tesisleri, tatil köyleri, konaklama tesisleri inşaatlarını yapmak ve bunları işletmek; turizm işletmeleri kurmak, kurulu tesisleri almak, satmak ve kiralamak; yat turizmi de dâhil olmak üzere çeşitli turizm faaliyetlerinde bulunmak.
 5. Petrol kuyuları açmak; petrolle ilişkili sanayi tesisleri ve rafinerileri kurmak; petrol boru hatları çekmek; petrol istasyonları inşa etmek ve işletmek; petrol tankları imal etmek; petrol kimyasalları ile petrol şirketlerinin su arıtma sistemlerinde kullandıkları her türlü kimyasal ürünün imalatını, alımını, satışını, ithalatını ve ihracatını yapmak; petrol şirketlerinin talepleri doğrultusunda her türlü servisi sağlamak.
 6. İnşaat ile ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma sistemleri ve tüm mekanik tesisata ilişkin tasarımları ve uygulama projelerini geliştirmek, ilgili danışmanlık hizmetlerini vermek, keşif ve metraj çıkarmak, değerlendirme raporlarını hazırlamak, konu ile ilgili gerekli fizibilite çalışmaları ile araştırma, geliştirme ve ekonomik etütleri yapmak.
 7. Gayrimenkuller inşa etmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak.
 8. Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri rehin ve ipotek vermek, üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek almak, aynı haklar tesis etmek.
 9. Şirket ortaklarının şahsi gayrimenkulleri üzerine ve şirket lehine ipotek tesis etmek, üçüncü şahıslar lehine ipotek vermek.
 10. Yurt içi ve yurt dışı firmalardan bayilikler, acentelikler, mümessillikler, distribütörlük almak, vermek ve komisyonculuk yapmak.
 11. Konusu ile ilgili nakil vasıtaları, iş makineleri, iletişim araçları olarak telefon, faks, araç, el ve cep telefonları, almak, satmak.
 12. Sanayi ve ticari tesisler kurmak, işletmek, makine aksam ve parçalarını yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, kuracağı tesisleri kısmen veya tamamen kiraya vermek, satmak.
 13. Her çeşit inşaat malzemesi, sabit veya hareketli mobilya, gıda malzemesi, temizlik ürünü, kimyasal ürün, su arıtma kimyasalları, hırdavat, elektrik ve elektronik ürün, mutfak ve çamaşırhane ürünü, mekanik ve sıhhi tesisat ürünü, izolasyon ürünü satışı, ithali, ihracını yapmak.
 14. Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ya da kurulacak olan şirketlerin esas sermayelerine iştirak etmek.
 15. Yerli ve yabancı sermayeyle ile iş birliği yapmak, ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla kültürel ilişkide bulunmak.
 16. Şirket mevzuuna giren işlerde patent, ihtira beraatı, marka, teknik yardım, lisans, know-how tipi hakları iktisap etmek, mevzuat dahilinde ahardan devir almak, kiraya vermek, kiralamak.
 17. Kurulmuş ve kurulacak olan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak.
VİZYONUMUZ
Kürk İnşaat olarak sorumluluğumuz, faaliyet gösterdiğimiz her alanda, müşteri odaklı yaklaşım ve üstün uzmanlık anlayışıyla görev aldığı her projenin yaşamı daha iyiye götürmesini hedefleyen ekiplerimiz ile beraber çalışarak merkezinde insan olan sürdürülebilir bir geleceğe imzamızı atmaktır.
MİSYONUMUZ
 • Uzun vadede kârlılığın kaliteden geçtiğinin bilinciyle hareket etmek;
 • Her yönden güven duyulan bir firma olarak sürdürülebilirliğini sağlamak;
 • Her koşulda faaliyet gösterdiği sektörlerin ve ekonominin gelişimine katkıda bulunmak;
 • Sürekli ve yenilikçi olarak, etkin mühendislik becerisi ve deneyimi ile iş sonuçlarını iyileştirmek;
 • Üstün hizmet anlayışı, deneyim, verimlilik ve zamanında iş bitirme ile müşterilerine en iyi katma değeri sağlamak;
 • İşe farklı açılardan bakarak adı konmuş sorunları çözmenin ötesinde karşılaşılabilecek tüm sorunlara çözüm üretmek;
 • İşin kalite ve verimliliğini artırmak için iş güvenliğinin ve personel sağlığının öneminin farkında olarak sıfır iş kazasını hedeflemek.
Kaliteden ödün vermeden, yasal prosedürler ve etik değerlere uyarak, rekabetçi, üretken ve karlı bir iş anlayışı ile müşterilerimizin taleplerini karşılamak, Kürk İnşaat olarak faaliyet göstermekte olduğumuz tüm sektörlerde kalite politikamızın temelini oluşturur.
Gelen her talebi mümkün olabilecek en hızlı şekilde karşılamak; kaynakları verimli, ekonomik ve etkin bir şekilde kullanmak, yükümlülüğümüzde olan işleri kaliteden taviz vermeden en başarılı ve kısa sürede neticelendirmek bizim için esastır. Bu doğrultuda, geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerimizin sürekliliği ile yönetim sistemimizin geliştirilmesi, performansımızın arttırılması ve rekabet gücümüzün en yüksek düzeyde tutulması hedeflenir.
Hedeflenen mükemmeliyeti yakalayabilmek adına yükümlülüğümüzdeki tüm işlerde kalite yönetimi ve denetimi ön planda tutulmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, uluslararası standartlara uygun olarak sürdürülmekte olan kalite denetim çalışmaları mevcut kalitenin kontrolünün yanı sıra kalitenin iyileştirilmesini de hedeflemektedir. Firma yönetimi, bu hedefi yakalayabilmek adına aşağıda sıralanan konulara odaklanmıştır;
 • Tüm faaliyetlerini yasa, yönetmelik ve kanunlara uygun olarak tamamlamak;
 • Tüm faaliyetlerini güncel metodolojileri ve teknolojileri kullanarak gerçekleştirmek;
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve ilgililere aktarmak;
 • Kişiliğe ve haysiyete saygının yüksek olduğu güvenli bir iş ortamını teşvik etmek;
 • Sürekli gelişen iş ortamı için gerekli kaynakları sağlanmak;
 • Ölçülebilir hedefler koymak ve düzenli olarak bunları gözden geçirmek.
Kürk İnşaat olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerdeki çalışmalarımızı ISO 14001 Çevresel Yönetim ve ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda aşağıda sıralanan hedefleri esas almaktayız:
 • Atıkları azaltarak çevre kirliliğini önlemek,
 • Doğal kaynakların etkili bir şekilde kullanılması ile iyileştirme ve geri dönüşüm alternatiflerini geliştirmek.
 • Faaliyetlerimiz sırasında görev alan çalışanlarımızın zarar görmesini engellemek.
 • Faaliyet gösterdiğimiz alandaki tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmek.
 • İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili performansımızı sürekli olarak daha iyiye taşımak.
Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki prosedürler çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
 • İş Sağlığı Güvenliği (İSG) risklerini tanımlamak, yönetmek, izlemek ve belgelemek üzere yönetim sistemi geliştirmek ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin geçerli olan yönetmelik ve standartları ile geliştirdiğimiz sistemin uyumluluğunu sağlamak.
 • Proaktif bir İSG kültürüne sahip olmayı ve bunun sürekli olarak iyileştirilmesini teşvik edici amaç ve hedefler belirlemek.
 • İSG yönetim sistemi çerçevesinde tanımlanan gerekliliklerin ve sorumlulukların ulaşılabilir, anlaşılır ve uygulanabilir olmasını sağlamak.
 • İSG nin bilinirliğinin ve farkındalığının artmasını sağlamak ve personele verilen eğitimler ile bunların çalışmalar sırasında uygulandığından ve gereken hallerde iyileştirildiğinden emin olmak.
 • Alt yüklenici ve tedarikçilerin İSG ile ilgili beklentileri ve standartları anladıklarından emin olmak ve bunların devamlılığını sağlamaları yönünde onları teşvik etmek.
 • Tesisin tasarım ve işletme aşamaları ile faaliyetlerinin planlanma ve uygulama aşamalarında tüm İSG risklerinin tanımlanmasını, değerlendirilmesini, kaydedilmesini ve giderilmesini sağlamak.
 • Çevreye zarar vermesi, yaralanma ve hastalıklara sebep olması muhtemel tehlikelerden uzak, güvenli alanlar ve çalışma düzeni teşkil etmek.
 • Tasarım, mühendislik, uygun bakım, denetleme ve işletme prosedürleri arasında bütünlük sağlamak.
 • İmkan, ekipman, prosedür ve organizasyonlardaki değişikliklerde ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirmek ve yönetmek.
 • Acil durum müdahale prosedürlerini ve ilgili yerdeki kullanılabilecek kaynakları belirlemek ve kaza ya da acil durumun etkilerini azaltmak üzere düzenli aralıklarla tatbikatlar yapmak.
 • İSG performansını düzenli olarak izlemek, ölçmek, değerlendirmek, düzeltmek ve raporlamak.
 • Tüm kazaların ve kayıpların açıkça raporlandığı, araştırıldığı, gerekli düzeltici önlemlerin alındığı ve bu önlemlerin etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışma kültürü oluşturmak.
 • İSG politikasının, yönetim sisteminin, hedef ve amaçlarının uygunluğunu ve etkinliğini periyodik olarak gözden geçirmek ve denetlemek.
KÜRK GAYRİMENKUL YATIRIM VE TURİZM A.Ş. Kürk Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş. 2012 yılında ortaklarımızın ve şirketimizin hissedarları tarafından 2012 yılında kurulmuştur. Kurulum amacı, Türkiye’de turizm yatırımlarını geliştirmek ve bu tip yatırımları yürütmektir.
KURMICK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurmick şirketi 2011 yılında Irak’ta turizm yatırımları yapmak ve bu alanda projeler geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Şirketin %82 si Kürk inşaata % 18 i Irak Ortadoğu Yatırım Şirketi’ne aittir.

Finansal Raporlar

Kurumsal KVKK İçeriği