Enerji sektöründe, gerek doğrudan Kürk İnşaat tarafından, gerekse iştirakleri ve/veya  çözüm ortakları vasıtası ile gerçekleştirilebilecek faaliyetler aşağıda ana başlıklar altında sıralanmaktadır.
  • Petrol kuyuları açmak; petrolle ilişkili sanayi tesisleri ve rafinerileri kurmak; petrol boru hatları çekmek; petrol istasyonları inşa etmek ve işletmek; petrol tankları imal etmek; petrol kimyasalları ile petrol şirketlerinin su arıtma sistemlerinde kullandıkları her türlü kimyasal ürünün tedarikini sağlamak; petrol şirketlerinin talepleri doğrultusunda hizmet vermek;
  • Elektrik Santralleri, Orta Gerilim Tesisleri, Trafo Tesisleri, Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Hatlarına ilişkin her türlü inşaat ve taahhüt işlerini yürütmek;
  • Sanayi ve ticari tesisler, barajlar inşa etmek ve bunları işletmek,