Kürk İnşaat faaliyet göstermekte olduğu sektörlerde yeni yatırımlara imza atmak hedefi ile girişimlerini sürdürmektedir. Söz konusu girişimlere ilişkin yurtiçindeki ve yurtdışındaki çalışmalar ve olumlu neticelenmesi yönünde gerek özel şahıslar, gerekse resmi kuruluşlarla yapılmakta olan görüşmeler yoğun olarak devam etmektedir.

Güney Irak’ta başlamayı planladığımız alışveriş merkezi, otel, rezidans ve ofis kulelerini içeren yatırım projesi için gerekli arsa tahsislerinin yapılması amacıyla arsa sahipleri ve üst düzey yetkililer ile sürdürülen görüşmelerde karar aşamasına gelinmiştir. Bunun yanı sıra, benzer yatırım girişimlerinde bulunmayı planladığımız bölgedeki diğer parseller ile ilgili arsa sahipleri ve resmi makamlarla görüşmelere devam edilmektedir.

Kürk İnşaat merkez ofisinin bulunduğu Mersin’de de şehrin kimliğine değer katacak farklı projeler üzerinde çalışmaktadır. Bu projelerden ilki olan ve içerisinde alışveriş merkezi, konut ve otel blokları ile etkili bir çevre düzenlemesini içeren proje ile ilgili konsept proje çalışmaları da tamamlanmış ve 3 boyutlu görseller ile beraber arsa sahiplerine ve resmi yetkililere sunulmuştur. Projenin ilgili taraflarca onaylanması ertesinde uygulama projelerinin hazırlanması ve sonrasında da inşaat süreci başlatılacaktır. Bu projenin dışında daha büyük ölçekli kentsel dönüşüm projeleri üzerinde de çalışmalara ve ilgili resmi makamlar ile görüşmelere devam edilmektedir.